Exjobb och uppsatser

Här listar vi uppdrag som kan passa för examensarbeten, uppsatser och liknande som ingår i dina studier. 

Eventuella urval och andra processer kring hur, när, var och på vilket sätt uppdraget ska genomföras sköts helt och hållet mellan dig, ditt universitet och uppdragsgivaren. 

För den här typen av uppdrag betalar AMS ingen ersättning till dig utöver eventuellt redan beviljat studiemedel. AMS betalar heller ingen ersättning till uppdragsgivaren.

Uppdrag för exjobb och uppsatser

Exjobb eller projekt för den åländska kommunala Vatten & Avloppssektorn

Verksamhet:

VA-samarbetet drivs av 12 kommuner och Ålands Vatten Ab. VA-samarbetets uppdrag är att säkerställa hållbar dricksvattenförsörjning och avloppsvattenhantering till år 2030 genom förvaltningsövergripande samarbete och visionär långsiktig planering.

Problemformulering:

Den kommunala VA-sektorn har ett ständigt behov av ny kunskap inom förvaltningarna och vill stärka framtida kompetens. VA-samarbetet på Åland vill uppmuntra studerande att genomföra en del av sina VA-studier kopplat till VA-Åland och erbjuder därför möjligheten att genomföra kursarbeten eller examensarbeten under sin studietid. Fokusområde väljs utifrån VA-sektorns behov och studerandes intresse.

Omfattning: 7,5-30 hp

Studentens bakgrund och kompetens:

Vi söker dig som är universitets- eller högskolestuderande med ämnen inom vatten- och avloppsteknik, kemiteknik, miljövetenskap, biologi, limnologi, gis.

Välkommen att anmäla ditt intresse.

Kontaktuppgifter:

Sofie Dahlsten, +35818328611, sofie.dahlsten@vatten.ax