Ansök om studiestöd

1. Använd blanketten "ansökan om studiestöd", fyll i alla punkter på blanketten så undviker du onödiga förseningar ifall något skulle saknas under handläggning.

2. Lämna in ansökan. Du kan lämna in ansökningsblanketten i vår postlåda vid ytterdörren eller via e-post. 

3. Komplettera. Om du i ett senare skede kompletterar din ansökan med nödvändiga bilagor så kan du även lämna in dem till oss i postlådan eller via e-post. Scanna in eller ta tydliga foton!

Vilka bilagor som behövs till respektive stödform hittar du på sidan Bilagor till din ansökan

Kom ihåg att du behöver lämna in en ny huvudansökan om studiestöd för varje nytt läsår.

Ändra eller lägg till i studiestödet

1. Använd blanketten "Anmälan om förändring/tillägg". Fyll i dina personuppgifter och endast de punkter som du vill lägga till eller förändra gällande ditt studiestöd. 

2. Lämna in anmälan. Du kan lämna in blanketten i vår postlåda vid ytterdörren eller via e-post. 

3. Komplettera. Bilagor till din anmälan, t.ex. med ett nytt hyresavtal, går även att skicka till oss per e-post. Scanna in eller ta tydliga foton!

Skriv alltid under din ansökan eller anmälan innan du skickar in den till oss!

Kom ihåg!

  • Studiestöd kan beviljas tidigast från och med den månad ansökan lämnas in.
    Det betyder att ansökan behöver lämnas in senast den sista vardagen klockan 16:15 den månad man vill ansöka om studiestöd för.

  • Studiestöd söks för maximalt ett läsår åt gången.

  • Studiestödet utbetalas i förskott den 4:e varje månad, undantaget om den 4:e infaller på en helgdag, då sker utbetalningen vardagen före.

  • För att din ansökan eller dina kompletteringar ska hinna med till nästa utbetalning, behöver de finnas oss tillhanda senast den 20:e dagen i månaden innan.

  • Studiestöd beviljas inte om du lyfter studiestöd i ett annat land.

Du hittar mer information om detta på vår sida Det här påverkar studiestödet