Vill du stoppa ditt studiestöd?

Studiestöd kan lyftas enbart under tiden du studerar, om du avbryter dina studier ska du kontakta oss genast.

Om du vill stoppa eller pausa studiestödet ska du meddela oss. Det gäller till exempel om du kommer att ha en sådan inkomst som påverkar studiestödet.
Skicka ett mejl till studiestod@ams.ax där det framgår ditt namn, personnummer och datum från och med vilken dag du vill pausa, stoppa eller avbryta ditt stöd.

Du kan läsa mer om våra inkomstgränser på vår sida om Inkomst

Observera!

Det är viktigt att meddela oss i god tid eftersom studiestödet betalas ut i förskott varje månad. Om studiestödet är utbetalt för den månad du stoppar, avbryter eller pausar ditt studiestöd blir du återbetalningsskyldig för kvarvarande dagar under månaden.

Du kan läsa mer om återkrav på vår sida Återkrav