Återkrav av studiestöd

AMS kan kräva tillbaka utbetalat studiestöd eller vägra att betala ut beviljat studiestöd om stödet getts på felaktiga grunder.

Felaktiga uppgifter i ansökan

Återkraven gäller om du avsiktligt eller med grov oaktsamhet har uppgett felaktiga eller vilseledande uppgifter i din ansökan samt när du utelämnat information som påverkar beräkningen av studiestödet.

Förändringar gällande dina inkomster

AMS kan återta beslut om beviljat studiestöd eller kräva tillbaka studiestöd som redan betalats ut om du inte har meddelat förändringar som rör dina egna inkomster. Detta gäller den genomsnittliga skattepliktiga förvärvsinkomsten och kapitalinkomsten.

Avbrott i studierna

Eftersom studiestöd betalas ut i förskott kan du bli återbetalningsskyldig om du avbryter dina studier och inte meddelar oss i tid.

Misskött återbetalning av tidigare studielån

Om du har lyft studielån tidigare och misskött återbetalningarna och landskapsregeringen har infriat sitt borgensansvar kan du helt eller delvis nekas studiestöd.