Studietiden

Krav på utbildningens studietid

För att studiestöd ska kunna beviljas behöver utbildningen pågå i minst 13 sammanhängande veckor. Om kursen är en del av en längre utbildning behöver den pågå i minst 4 veckor.

Du behöver inte ansöka om studiestöd för hela studietiden men kravet på utbildningen är ändå detsamma.

Maximalt antal studiestödsmånader

Högskole- och universitetsstudier samt vuxenstudiepenning har ett maximalt antal månader man kan erhålla.

Högskole- och universitetsstudier

Studiestöd för högskolestudier kan beviljas för högst 55 månader. Vid vetenskaplig påbyggnadsexamen är maxtiden 12 månader.

Om du studerat vid högskola och lyft studiestöd från AMS före 1.8.2006 är maxtiden för högskole- och universitetsstudier 70 månader.

Förlängning av maxtiden för högskole- och universitetstudier

Du kan bli beviljad en förlängning på maxtiden för högskole- och universitetstudier

  • Om du har högst 60 ECTS-poäng kvar till din examen så kan du anhålla om att studiestödstiden förlängs med max 9 månader.
  • Om du avlägger en dubbelexamen eller en examen som omfattar mera än 330 poäng och omfattningen av dina kvarvarande studier till examen är 100 ECTS-poäng eller mindre kan du anhålla om att studiestödstiden förlängs med max 15 månader.

Använd blanketten längst ner på sidan för att anhålla om förlängning av studiestödsmånader för högskole- och universitetsstudier. 
Bifoga sedan blanketten och ett intyg över kvarvarande studier till din ansökan om studiestöd.

Vuxenstudiepenning

Vuxenstudiepenning kan beviljas för högst 27 månader från och med 01.08.2016. Detta gäller även de studerande som lyft vuxenstudiepenning under vårterminen 2016. För dem som lyft vuxenstudiepenning innan dess är maxtiden 18 månader. 

Vid vetenskaplig påbyggnadsexamen är maxtiden 12 månader.