Skattepliktig inkomst

I viss mån kan du ha andra inkomster samtidigt som du lyfter studiestöd.

  • Om du lyfter heltidsstudiestöd har du rätt till studiestöd om din skattepliktiga inkomst i genomsnitt under ett kalenderår/skatteår är högst 939€ per månad under studiestödstiden.
  • Om du lyfter deltidsstudiestöd är den genomsnittliga inkomstgränsen istället 1358€ per månad under studiestödstiden.

Med skattepliktig inkomst avses både förvärvs- och kapitalinkomst.

Beräkning av inkomsten

När det gäller beräkningen av den genomsnittliga förvärvsinkomsten beaktas endast den inkomst du har under den tid du lyfter studiestöd under ett skatteår (1 januari - 31 december).

När det gäller beräkningen av den genomsnittliga kapitalinkomsten beaktas hela skatteåret.

Observera!

  • Förvärvsinkomsten räknas under den tid den är intjänad, inte när du får den utbetald. 
  • Under den tid du inte lyfter studiestöd finns ingen inkomstgräns.
  • Om förvärvsinkomsten är praktiklön beräknas den inte i genomsnitt under kalenderåret. Om praktiklönen överstiger brutto 939€ per månad beviljas inte studiestöd. Detta gäller vid både heltids- och deltidsstudiestöd.

AMS får i efterhand uppgifter om alla studerandes verkställda beskattning från Skatteförvaltningen.

Studielån

Det finns ingen inkomstgräns för studielån. Om du vet att du kommer att ha för hög inkomst för studiepenning kan du ansöka om endast studielån.
Om du studerar på högskolenivå observera att det går åt studiestödsmånader för högskolestudier även om du endast lyfter studielån.

Du kan läsa mer om studielån på vår sida om Studielån