Omfattningen av studierna

Hur många poäng måste jag studera?

Omfattningen kan mätas i olika slags poäng, t.ex. ECTS eller kompetenspoäng (KP) men även i timmar per vecka.
Det vi tittar på är hur många poäng du ämnar avlägga på hur lång tid.
Prestationskraven är olika beroende på om du studerar på heltid eller deltid.

ECTS-poäng

 • Heltid per läsår: 45 poäng
 • Deltid per läsår: 30 poäng
 • Heltid per termin: 22,5 poäng
 • Deltid per termin: 15 poäng

Kompetenspoäng, KP

 • Heltid per läsår: 43 poäng
 • Deltid per läsår: 30 poäng
 • Heltid per termin: 22 poäng
 • Deltid per termin: 15 poäng

Svenska yrkeshögskolepoäng, YH-poäng

 • Heltid per läsår: 200 poäng
 • Deltid per läsår: 100 poäng
 • Heltid per termin: 100 poäng
 • Deltid per termin: 50 poäng

Svenska NTI/KY-poäng

 • Heltid per månad: 80 poäng
 • Deltid per månad: 40 poäng

Timmar per vecka

 • Heltid per vecka: 30 timmar
 • Deltid per vecka: 20 timmar

Tillräcklig studieframgång vid högskolestudier

Studiestöd beviljas i förskott och efter varje läsår med studiestöd för högskolestudier granskas dina studieprestationer när du ansöker om studiestöd på nytt.

 • Vid heltidsstudiestöd krävs 44 ECTS-poäng per läsår eller 22 ECTS-poäng per termin.
 • Vid deltidsstudiestöd krävs 24,5 ECTS-poäng per läsår eller 12 ECTS-poäng per termin.

Om du tror att du inte kan visa på tillräckliga studieresultat, ta kontakt med oss!