Det här påverkar studiestödet

Vem kan beviljas åländskt studiestöd?

För att beviljas studiestöd behöver du vara stadigvarande bosatt på Åland. Om du är inflyttad och varit bosatt på Åland i minst 185 dagar (enligt befolkningsregistret) före studierna inleds kan du också beviljas det åländska studiestödet. Syftet med flytten till Åland ska då varit en annan än studier. Detta gäller personer från övriga Norden och EU-medborgare.

Tredje lands medborgare (utanför Norden eller EU) ska ha ett kontinuerligt (A) eller permanent (P) uppehållstillstånd eller EU-uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare som vistats länge i landet (P-EU eller P-EY).

Vilka studier kan beviljas åländskt studiestöd?

Det finns flera olika faktorer som räknas in för att se om studierna är berättigade studiestöd. Skolan behöver ha statlig insyn men även studierna på skolan har vissa krav på sig.