Ansök eller ändra ditt studiestöd

För dig som ska börja studera

Använd vår ansökningsblankett för studiestöd som du hittar under Blanketter längre ner på sidan, den finns även som pappersexemplar att hämta från AMS.

Det går bra att lämna in ansökningsblanketten med bilagor via post, e-post och självklart även via personligt besök till oss. 

Du kan lämna in enbart ansökningsblanketten och komplettera vid ett senare tillfälle med nödvändiga bilagor.

Vilka bilagor som behövs till respektive stödform hittar du på sidan Bilagor till din ansökan

Kom ihåg!

  • Studiestöd kan beviljas tidigast från och med den månad ansökan lämnas in.

  • Studiestöd söks för maximalt ett läsår åt gången.

  • Studiestödet utbetalas i förskott den 4:e varje månad, undantaget om den 4:e infaller på en helgdag, då sker utbetalningen vardagen före.

  • För att din ansökan eller dina kompletteringar ska hinna med till nästa utbetalning, behöver de finnas oss tillhanda senast den 20:e dagen i månaden innan.

  • Studiestöd beviljas inte om du lyfter studiestöd i ett annat land.

Du hittar mer information om detta på vår sida Det här påverkar studiestödet

Om du redan har ansökt om studiestöd

Vill du göra ett tillägg eller en förändring angående ditt studiestöd, t.ex. bostadsbyte eller förlängd terminstid, kan du göra det genom att skicka in en tilläggs- eller förändringsansökan till oss tillsammans med den nödvändiga bilagan.

Till exempel: Du har flyttat till en ny studiebostad och vill erhålla bostadstillägg. Då behöver du bifoga det nya hyresavtalet tillsammans med blanketten Anmälan om förändring/tillägg som du hittar nedan under Blanketter.

Kom ihåg att du behöver lämna in en ny huvudansökan om studiestöd för varje nytt läsår.