Studera på Åland

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Utbildning på gymnasienivå

Information om utbildning efter grundskolan hittar du på Ålands gymnasiums webbplats samt i broschyren Utbildning på Åland. Broschyren kan du hämta i vårt Infotek eller nå via länken här nedan.

Utbildning på högskolenivå

Högskolan på Åland erbjuder utbildningar för dig som redan har en gymnasieutbildning eller på annat sätt är behörig att söka till en yrkeshögskoleutbildning inom ditt utbildningsområde.

Högskolan på Åland erbjuder utbildningar inom sjöfart, maskinteknik, elektroteknik, informationsteknik, ekonomi, hotell- och restaurangadministration samt vård. Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen.

Övrig utbildning

Ålands folkhögskola

Ålands folkhögskola ger, i överensstämmelse med sin folkbildningstradition, allmänbildande och studieförberedande undervisning till ungdomar och vuxna enligt principen om livslångt lärande. Skolan grundades 1895 och har landskapet Åland som huvudman.

Öppna Högskolan

Öppna Högskolan är en del av Högskolan på Åland. Öppna högskolan erbjuder kurser på universitets- och högskolenivå som är öppna för alla, utan formella krav på tidigare utbildning eller arbetserfarenhet.

Läroavtal

Läroavtal är ett tidsbundet arbetsavtal mellan en lärling, som är anställd eller nyanställd, och dennes arbetsgivare. Avtalet övervakas av Ålands gymnasium.

Medborgarinstitutet (Medis)

Medborgarinstitutet i Mariehamn ger vuxna medborgare och andra intresserade en möjlighet till livslångt lärande genom att erbjuda allmänbildande utbildningar och meningsfulla fritidssysselsättningar i form av kortare kurser. Ofta på kvällstid eller helger.

Ålands musikinstitut

Ålands musikinstitut erbjuder undervisning i musik och dans, främst till barn och ungdomar. Studierna är så kallade basstudier som ger grundläggande kunskaper i musik eller dans för fortsatta studier vid konservatorium eller musikhögskola.

Bel Canto r.f.

Bel Canto r.f. erbjuder musikundervisning i sång, musikskapande och instrumentalspel. Undervisningen sker både individuellt och i gruppform och riktar sig till barn, ungdomar och vuxna.