Studera på Åland

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Utbildning på gymnasienivå

Ålands gymnasium erbjuder utbildningar för dig som har gått ut grundskolan. Detta är t.ex. grundläggande yrkesutbildningar inom olika yrkesprogram samt studieförberedande utbildningar som ger behörighet till högskole- och universitetsstudier.

Utbildning på högskolenivå

Högskolan på Åland erbjuder utbildningar för dig som redan har en gymnasieutbildning eller på annat sätt är behörig att söka till en yrkeshögskoleutbildning inom ditt utbildningsområde.

Högskolan på Åland erbjuder utbildningar inom sjöfart, maskinteknik, elektroteknik, informationsteknik, ekonomi, hotell- och restaurangadministration samt vård. Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen.

Övrig utbildning

Ålands folkhögskola

Ålands folkhögskola ger, i överensstämmelse med sin folkbildningstradition, allmänbildande och studieförberedande undervisning till ungdomar och vuxna enligt principen om livslångt lärande. 

Öppna Högskolan

Öppna Högskolan är en del av Högskolan på Åland. Öppna högskolan erbjuder kurser på universitets- och högskolenivå som är öppna för alla, utan formella krav på tidigare utbildning eller arbetserfarenhet.