Sjukskötare, minnesmottagningen på Vårdavdelning 2