Personlig assistent– kursnummer 700248

PERSONLIG ASSISTENT– kursnummer 700248

Denna kurs är för dig som är intresserad av att arbeta som personlig assistent, minst 18 år och anmäld som arbetssökande vid AMS.

För att delta i kursen behöver du ha goda kunskaper i svenska samt grundläggande datorvana. Självstudier sker på internet via dator/iPad. Studierna övergår till att vara på distans ifall situationen kräver det på grund av COVID-19.

Datum och plats 

6 september 2021 – 4 februari 2022, heltidsstudier.
Höstlov 21 – 22.10.2021 / Jullov 23.12.2021 - 9.1.2022

Ålands yrkesgymnasium, Östra Skolgatan 2, Mariehamn

Arbetssätt

Detta är en flerformsutbildning där den teoretiska delen förverkligas genom närundervisning och självstudier. En stor del av utbildningen är arbetsplatsförlagd, då studerande gör praktik ute på arbetsplatser. Skolan ordnar praktikplatser.

Kursens innehåll

Utbildningen bygger på examensdelen Arbete som personlig assistent som ingår i yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen, kompetensområdet för hemarbetsservice. Examensdelen omfattar 45 kompetenspoäng och studerande får efter godkänt yrkesprov ett betyg över avlagd examensdel.

Kursens innehåll;
• följa de föreskrifter som gäller arbete som personlig assistent
• planera tjänster som hör ihop med arbetet som personlig assistent samt andra tjänster
• utföra tjänster som hör ihop med arbetet som personlig assistent samt andra tjänster
• arbeta som assistent för personer som behöver hjälp med att röra sig
• arbeta i kundservicesituationer i hemmet för mottagaren av assistans eller utanför hemmet
• beakta arbetarskyddet och arbetsergonomin
• följande kortkurser ingår; arbetssäkerhet, health-up, hygienpass och första hjälpen.

Vaccination

När du deltar i praktik där man vårdar klienter som medicinskt sett är utsatta för allvarliga följder av smittosamma sjukdomar ska du enligt lagen om smittosamma sjukdomar (1227/2016§) ha ett skydd. Antingen via vaccination eller genomgången sjukdom mot mässling och vattkoppor.

Du behöver också vaccination mot säsongsinfluensa och kikhosta om du sköter barn under 12 månaders ålder. Dessutom behöver du vaccination mot stelkramp och difteri samt hepatit-B. Närmare information kring krav på vaccinationer ges första utbildningsdagen.

Ansökan

Ansök via e-tjänsten
eller genom att fylla i blanketten Kursansökan och lämna den till AMS.

Sista ansökningsdag är 20 augusti 2021 klockan 15:00.

Vid frågor kontakta

Ålands yrkesgymnasium (kursinnehåll)
Kirsi Jansson (lärare), kirsi.jansson@gymnasium.ax

AMS (ansökan)
Anne Mattsson, 018-25119, anne.mattsson@ams-aland.fi
Sarah Wester, 018-25534, sarah.wester@ams-aland.fi