Yrkesinriktad rehabilitering

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

När en skada, sjukdom eller ett funktionshinder inverkar på din arbetsförmåga kan AMS hjälpa dig med den yrkesinriktade rehabiliteringen.

Ta kontakt med AMS då du funderar över:

 • Vilket arbete passar mig?
 • Kan jag fortsätta mitt arbete eller borde jag överväga att byta yrke?
 • Vilka förutsättningar har jag för att hitta lämpligt arbete eller utbildning och vilka erbjudanden finns?
 • Vilken ekonomisk och annan hjälp kan jag få som stöd för min rehabilitering och vem kan bekosta den?

AMS kan hjälpa till med:

 • vägledning och rådgivning i rehabiliteringsärenden
 • remittera till läkarundersökningar när det behövs
 • möjligheter att prova ett nytt yrke via arbetsprövning
 • hjälp med anpassning av arbetsuppgifter och arbetsplats utgående från din funktionsnedsättning
 • sysselsättningsstöd till arbetsgivare

Ansvaret för arbetsrehabilitering är fördelat enligt följande:

 • arbetspensionsanstalterna - rehabilitering av personer som ännu arbetar eller nyligen arbetat
 • Folkpensionsanstalten - yrkesinriktad rehabilitering för dom som inte har rätt till rehabilitering enligt arbetspensionssystemet eller olycksfalls- och trafikförsäkringen
 • AMS - rehabilitering för personer som är arbetslösa eller hotas av arbetslöshet