Sysselsättningsstöd för att starta eget

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Drömmer du om att starta eget?

Steget från att vara arbetslös till att starta eget upplevs ofta som stort och riskfyllt samtidigt som friheten och möjligheterna är lockande. För dig som är anmäld som arbetslös arbetssökande vid AMS finns möjligheten att ansöka och beviljas sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet.

Vad är det för stöd?

Idén med sysselsättningsstödet är att ge dig en ekonomisk möjlighet att förverkliga din företagsidé så att du under inledningsfasen helhjärtat kan lägga din energi på att starta upp verksamheten ordentligt.

Stödets storlek och varaktighet

AMS bedömer hur stort stödet blir. Kriterier som spelar in är bland annat hur länge du varit arbetslös och dina övriga förutsättningar på arbetsmarknaden.

Det belopp som beviljas är åtminstone lika stort som grunddagpenningen och kan förhöjas med upp till 90 %. Stödet från AMS betalas för de dagar som du arbetar i ditt företag (högst fem dagar/vecka) och beviljas för högst 10 månader.

Gäller stödet mig?

För att stödet ska beviljas krävs att:

  • du är anmäld som arbetslös arbetssökande vid AMS
  • du har företagarerfarenhet eller lämplig utbildning för verksamheten. Tänk dock på att du kan gå kompletterande kurser även under stödperioden
  • du bedöms klara av den planerade verksamheten
  • det är möjligt att verksamheten blir lönsam
  • du inte lyfter landskaps- eller statsunderstöd för dina egna lönekostnader
  • du inte samtidigt lyfter någon form av arbetslöshetsersättning
  • verksamheten inte påbörjas innan beslut kring din ansökan tagits
  • verksamheten uppenbarligen inte kan inledas utan att du beviljas stöd

Ansök

Stödet för att starta eget söker du från AMS. Ansökan bedöms i samarbete med Ålands Näringsliv innan beslut om stöd ges.