Arbetspraktik

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Arbetspraktik är en möjlighet för dig som är arbetslös arbetssökande vid AMS och som:

  • vill få inblick i arbetslivet för att kunna göra ditt framtida yrkesval
  • saknar obligatorisk praktik för att erhålla avgångsbetyg
  • söker en annan väg tillbaka till arbetsmarknaden efter en längre frånvaro

Vad är praktik?

Arbetspraktik är en tidsbegränsad överenskommelse mellan dig, praktikplatsen och AMS. Du blir erbjuden en erfarenhet som är en bra grund för att komma vidare ut på arbetsmarknaden.

Under praktiken får du handledning och har möjlighet att bekanta dig med ett yrke samtidigt som du kan visa en arbetsgivare vad du klarar av och hur du fungerar i arbete.

Praktik är inte ett anställningsförhållande mellan dig och arbetsplatsen eller Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet/Ålands landskapsregering.

Rättigheter och skyldigheter

Eftersom praktiken inte är något anställningsförhållande betalas heller ingen lön till praktikanten under perioden. Däremot betalar Ams ut ett beskattningsbart stöd för högst 5 dagar per kalendervecka. Stödet blir inte mindre än arbetslöshetsersättningen.

Under praktiken står AMS för olycksfalls- och ansvarsförsäkring.

Det är viktigt att komma ihåg att du under praktikperioden fortfarande står till arbetsmarknadens förfogande, vilket innebär att du aktivt ska söka arbeten och vara beredd att ta emot lämpliga arbetserbjudanden. Praktiken får avbrytas av dig om du ska påbörja ett anställningsförhållande.

Arbetsplatsen bistår med handledning och introducerar dig till uppgifter inom avtalat yrkesområde. Däremot har de inte någon skyldighet att anställa dig efter praktikperioden.

Arbetarskyddsbestämmelser och övriga bestämmelser som tillämpas på anställd personal inom branschen gäller naturligtvis även dig. AMS har rätt att bekanta sig med förhållandena på arbetsplatsen.

Om praktikanten inte följer givna direktiv, handledning och allmänna bestämmelser kan praktikavtalet brytas av arbetsplatsen.

Efter avslutad praktiktid får du ett intyg från arbetsplatsen.

Avtal

Innan praktiken påbörjas ska ett tidsbestämt avtal skrivas på av de tre parterna - dig, praktikplatsen och AMS. I regel skrivs avtalen för en månad i taget, men kan förlängas under/efter praktiken.