Starta eget

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Har du en affärsidé som du alltid drömt om att förverkliga men inte vetat hur? Steget från idé till det egna företaget - behöver inte vara långt. Några goda råd på vägen kan hjälpa dig vidare.

Stödets storlek och varaktighet

Storleken på stödet bedöms av AMS. Bland kriterierna som spelar in är bland annat hur länge du varit arbetslös och dina övriga förutsättningar på arbetsmarknaden. Det belopp som beviljas är minst lika stort som grunddagpenningen (högst fem dagar/vecka) i 6 månader som efter prövning kan beviljas i 10 månader.

Gäller stödet mig? 

För att stödet ska beviljas krävs att:

  • du är anmäld som arbetslös arbetssökande vid AMS
  • det ingår i din sysselsättningsplan
  • du har företagarerfarenhet eller lämplig utbildning för verksamheten (du kan gå kompletterande kurser även under stödperioden)
  • du bedöms klara av den planerade verksamheten
  • det är möjligt att verksamheten blir lönsam
  • du inte lyfter landskaps- eller statsunderstöd för dina egna lönekostnader
  • du inte samtidigt lyfter någon form av arbetslöshetsersättning
  • verksamheten inte påbörjas innan beslut kring din ansökan tagits
  • verksamheten uppenbarligen inte kan inledas utan att du beviljas stöd