Permittering

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Permittering innebär ett tillfälligt avbrott i arbetet och utbetalningen av lönen. I övrigt är anställningsförhållandet oförändrat.

Permitteringen kan basera sig på:

  • arbetsgivarens ensidiga beslut
  • ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren

Arbetsgivaren kan permittera arbetstagaren helt från arbetet eller välja att förkorta den ordinarie arbetstiden. Permitteringen kan gälla för viss tid eller tillsvidare.

Arbetslöshetsdagpenning

Under permitteringen har arbetstagaren vanligen rätt till utkomstskydd för arbetslösa.

Arbetslöshetsdagpenningen utbetalas efter självrisktiden på fem dagar. Självriskdagarna behöver inte följa på varandra men de ska uppstå under åtta på varandra följande kalenderveckor.

Grunder

Arbetsgivaren får permittera en arbetstagare om:

  • arbetsgivaren har ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker att säga upp arbetsavtalet
  • arbetsgivarens förutsättningar att erbjuda arbete tillfälligt har minskat, det vill säga om de uppskattningsvis varar högst 90 dagar.
  • arbetsgivaren inte kan erbjuda annat arbete eller utbildning som motsvarar arbetsgivarens behov.

En arbetstagare som är anställd på viss tid som vikarie kan vanligtvis bara permitteras om arbetsgivaren har rätt att permittera den ordinarie arbetstagaren.