Ordlista

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Hittar du ord som du inte förstår på ams.ax? Här har vi samlat de vanligaste begreppen med en förklaring av deras innebörd.

Arbetsmarknadsstöd

Om du som arbetslös arbetssökande inte uppfyller arbetsvillkoret eller om du har fått dagpenning för maxtid kan du få arbetsmarknadsstöd från AMS. Arbetsmarknadsstödet är lika stort som grunddagpenningen men bor den arbetssökande hos sina föräldrar inverkar deras inkomster på beloppet.

Arbetsvillkor

För att vara berättigad till grunddagpenning eller inkomstrelaterad dagpenning måste du uppfylla arbetsvillkoret. I regel blir arbetsvillkoret uppfyllt när du under de senaste 28 månaderna varit i arbete sammanlagt 26 veckor. Arbetstiden ska vara minst 18 timmar under en kalendervecka. För företagare är arbetsvillkoret 18 månader under de senaste 48 månaderna.

Grunddagpenning

Om du är arbetslös och uppfyller arbetsvillkoret men inte är medlem i en a-kassa kan du ansöka om grunddagpenning från AMS. Grunddagpenningen är för närvarande 32,40 €/dag. Eventuella barnförhöjningar tillkommer.

Inkomstrelaterad dagpenning

Om du sedan minst 26 veckor tillbaka har tillhört och varit betalande medlem i en a-kassa kan du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning.

Jämkad dagpenning, jämkning

Jämkad dagpenning betalas om du har arbetsinkomster under arbetslöshetstiden t.ex. för deltidsarbete, bisyssla eller korta vikariat. Vid jämkning minskas arbetslöshetsersättningen med en del av lönen. Du kan förtjäna 300 euro i månaden (279 euro under 4 veckor) utan att det påverkar ersättningen. För att ha rätt till jämkad dagpenning måste du fortsättningsvis söka heltidsarbete eller arbete som går att kombinera till heltidssysselsättning.

Karens

I vissa fall kan en arbetssökande bli utan arbetslöshetsersättning för en begränsad period exempelvis p.g.a. att man sagt upp sig från sitt arbete utan godtagbar orsak (karens 3 mån) eller vägrat ta emot arbete (karens 1-2 mån).

Självrisktid

När du anmäler dig vid AMS och ansöker om ersättning är det en självrisktid på fem dagar innan ersättningen påbörjas.

Väntetid

Arbetslösa arbetssökande som saknar yrkesutbildning och inte uppfyller arbetsvillkoret får en väntetid på 5 månader innan arbetslöshetsersättning kan betalas ut. Väntetiden räknas då du är anmäld som arbetslös arbetssökande vid Ams eller om du de senaste 2 åren varit i arbete, praktik, arbetsmarknadsutbildning, arbetsprövning eller rehabilitering som ordnats av AMS.

Yrkesskydd

Om du lyfter arbetslöshetsersättning kan du under de tre första månaderna ha rätt att begränsa din arbetssökning till ditt yrkesområde. Förutsättningen för yrkesskydd är att du har en yrkesutbildning och ett års arbetserfarenhet inom området. Ifall du saknar yrkesutbildning gäller i regel två års arbetserfarenhet inom yrket.