Omställningsskydd och personalminskning

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Omställningsskydd för arbetssökande

Syftet med omställningsskyddet är att så snabbt som möjligt finna en ny sysselsättning för en arbetstagare som blir arbetslös på grund av en uppsägning eller en permittering eller på grund av att en visstidsanställning upphör.

Verksamhetsmodellen för sysselsättning och omställningsskydd ökar arbetstagarens trygghet i situationer med uppsägningar och under långvariga permitteringar, ger stöd med jobbsökning och bidrar till att personen så fort som möjligt blir sysselsatt på nytt.

Verksamhetsmodellen för omställningsskydd ökar möjligheterna att delta i sysselsättningsfrämjande åtgärder samt förbättrar och upprätthåller arbetssökandens yrkeskompetens.

Arbetsgivaren har skyldighet att meddela och informera

Arbetsgivaren ska informera arbetstagare som blir uppsagda av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker om de tjänster som AMS erbjuder i uppsägningssituationer.

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren får tillräcklig och korrekt information om omställningsskyddet och verksamhetsmodellen.