Omställningsskydd och personalminskning

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Omställningsskydd för arbetssökande

Omställningsskyddet vid uppsägningar syftar till att de uppsagda snabbare och lättare ska få ett nytt arbete. Verksamhetsmodellen för omställningsskydd togs i bruk år 2005 och utvidgades år 2009 så att den bättre än tidigare även gäller visstidsanställda och de som permitterats eller varit permitterade i 180 dagar.

Verksamhetsmodellen för sysselsättning och omställningsskydd ökar arbetstagarens trygghet i situationer med uppsägningar och under långvariga permitteringar, ger stöd med jobbsökning och bidrar till att personen så fort som möjligt blir sysselsatt på nytt.

Verksamhetsmodellen för omställningsskydd ökar möjligheterna att delta i sysselsättningsfrämjande åtgärder samt förbättrar och upprätthåller arbetssökandens yrkeskompetens.

Arbetsgivaren har skyldighet att meddela och informera

Arbetsgivaren ska informera arbetstagare som blir uppsagda av ekonomiska- samt produktionsorsaker om de tjänster som TE-byrån erbjuder i uppsägningssituationer.

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren får tillräcklig och korrekt information om omställningsskyddet och verksamhetsmodellen.

Kontakta AMS för ytterligare information.