Arbetsprövning

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Arbetssökande med funktionshinder, sjukdom eller skada som inverkar på möjligheterna att ta emot arbete kan få en chans att testa ett nytt arbetsområde genom arbetsprövning. Förutsättningen är en dokumenterad diagnos.

Vad är arbetsprövning?

Arbetsprövning innebär att den arbetssökande får pröva att arbeta på en arbetsplats under en avtalad tid för att sedan komma fram till om yrket är lämpligt med tanke på intressen och hälsobegränsningar. 

Regler för arbetsprövning

 • AMS kan inte teckna avtal med arbetsgivare där den arbetssökande står i anställningsförhållande
 • Arbetsprövningen får inte snedvrida konkurrensen mellan företag
 • Arbetsplatser som nyligen har permitterat eller sagt upp personer kan inte komma i fråga
 • Arbetsprövningen får inte leda till att andra arbetstagare på arbetsplatsen blir uppsagda, permitterade eller får försämrade villkor
 • Arbetsprövning kan ske hos samma arbetsgivare i maximalt 6 månader

AMS, den arbetssökande och arbetsplatsen skriver ett avtal om arbetsprövning för en bestämd tid. Avtalet innehåller också den dagliga arbetstiden (minst 4 timmar/dag) och information om arbetsuppgifter. Avtalet innebär att arbetsprövaren inte kan sättas i andra arbetsuppgifter än de avtalade. Arbetsprövningsavtal kan ändras eller avslutas enligt överenskommelse mellan parterna

En person som arbetsprövar är inte vikarie för någon utan deltar i arbetsuppgifterna så mycket man kan med tanke på utbildning och arbetsförmåga. Det är viktigt att arbetsprövaren själv funderar över om de olika arbetsmomenten på arbetsplatsen är lämpliga.

Arbetsplatsens åtaganden

 • handledare för den som arbetsprövar i arbetet
 • ansvarar för arbetarskyddet
 • ger ett utlåtande till ams över hur arbetsprövningen fungerat

Arbetsprövning innebär inget anställningsförhållande, arbetsgivaren betalar alltså ingen ersättning till den som arbetsprövar.

Ersättning under arbetsprövning

 • en arbetslös arbetssökande fortsätter lyfta arbetslöshetsersättning under denna period
 • om den som arbetsprövar inte har någon annan ersättning kan ett dagtraktamente beviljas vid ansökan
 • boendekostnader kan ersättas om arbetsprövningen förutsätter bostad på annan ort

Arbetsprövning som bekostad av annan instans än AMS

Arbetspensionsbolagen kan bekosta arbetsprövning för en arbetssökande som varit ute i arbetslivet en längre tid om man inte längre kan fortsätta i sitt tidigare arbete.

Folkpensionsanstalten (fpa) kan också stå för arbetsprövning i vissa fall. Då får arbetsprövaren sin ersättning därifrån.

Försäkring

Den instans som bekostar arbetsprövning står för försäkring för kunden under arbetsprövningen.