Alterneringsledighet

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Alterneringsledighet skapar utrymme för utveckling och nya möjligheter för arbetstagare, arbetslösa och arbetsgivare

Alterneringsledighet är tillfälle för arbetstagare som av olika anledningar behöver en paus från jobbet. Arbetstagaren får tillfälle till längre ledighet som kan användas till utbildning, intressen, välbehövlig vila eller vård av barn och anhöriga.

Samtidigt får en arbetslös person chansen att utveckla sina arbetsfärdigheter och förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden.

Dessutom får arbetsgivaren en ny kanal för rekrytering och möjlighet att tillföra nytt kunnande till organisationen.

Alterneringsledigheten är ett åtagande som är frivilligt för alla parter och endast möjlig att genomföra om alla samtycker.

Grundprinciperna för alterneringsledighet

Alterneringsledighet kan tas ut:

  • om du är medlem i arbetslöshetskassa och har varit det i minst 26 veckor
  • av arbetstagare som arbetar heltid eller vilkas arbetstid överstiger 75% av arbetstiden för en heltidsanställd i branschen
  • av arbetstagare som har arbetat minst 20 år innan ledigheten börjar
  • av arbetstagare som omedelbart innan ansökan har arbetat minst 13 månader under samma arbetsgivare
  • om alterneringsledigheten är minst 100 kalenderdagar och högst 180 kalenderdagar
  • om din arbetsgivare anställer en arbetslös arbetssökande anmäld vid AMS som din vikarie

Ersättningar vid alterneringsledighet

Den alterneringsledige får 70% av den arbetslöshetsdagpenning som arbetstagaren skulle ha rätt till vid arbetslöshet.