Om AMS

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) är en självständig myndighet som är underställd Ålands landskapsregering.

Landskapsregeringen ansvarar för den allmänna administrativa styrningen och övervakningen av AMS.

Landskapsregeringen tillsätter en rådgivande delegation för myndigheten. 

Arbetsmarknadspolitiska mål 2018 enligt landskapsregeringens verksamhetsplan för AMS

AMS målsättningar som hör samman med arbetsmarknadspolitiken är att

  • minska antalet långtidsarbetslösa
  • fler företag erbjuder praktikplatser och anställning med sysselsättningsstöd
  • fler tjänster görs tillgängliga via e-tjänster och tillgängligheten till tjänsterna förbättras
  • öka antalet besökare på Åland Living samt
  • minska antalet arbetslösa med annat medborgarskap än finländskt.

Läs hela landskapsregeringens verksamhetsplan med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken i landskapet Åland: Verksamhetsplan för AMS 2018