Om AMS

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) är en självständig myndighet som är underställd Ålands landskapsregering.

Landskapsregeringen ansvarar för den allmänna administrativa styrningen och övervakningen av AMS.

Landskapsregeringen tillsätter en rådgivande delegation för myndigheten. 

Arbetsmarknadspolitiska mål enligt landskapsregeringens verksamhetsplan 2017

AMS målsättningar som hör samman med arbetsmarknadspolitiken 2017 är att

  • förkorta den sammanhängande arbetslöshetstiden för arbetslösa över 54 år
  • fler företag erbjuder praktikplatser, anställning med sysselsättningsstöd och andra sysselsättningsplatser
  • öka antalet användare av AMS e-tjänster
  • förkorta den genomsnittliga tillsättningstiden för otillsatta platser
  • fler sysselsättningsplatser kan erbjudas
  • fler tjänster görs tillgängliga via e-tjänster
  • öka antalet besökare på www.alandliving.ax
  • minska antalet arbetslösa med annat medborgarskap än finländskt

Läs hela landskapsregeringens verksamhetsplan med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken i landskapet Åland: Verksamhetsplan för AMS 2017