Om AMS

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) är en självständig myndighet som är underställd Ålands landskapsregering.

Landskapsregeringen ansvarar för den allmänna administrativa styrningen och övervakningen av AMS.

Landskapsregeringen tillsätter en rådgivande delegation för myndigheten. 

Arbetsmarknadspolitiska mål 2019 enligt landskapsregeringens verksamhetsplan för AMS

AMS målsättningar som hör samman med arbetsmarknadspolitiken är att

  • förbättra matchningen på arbetsmarknaden,
  • fler praktikplatser och sysselsättningsstödsanställningar ordnas,
  • långtidsarbetslöshet ska förebyggas och motverkas,
  • minska antalet arbetslösa med annat medborgarskap än finländskt,
  • öka antalet användare av e-tjänster samt
  • nå minst 25.000 personer som bor utanför Åland med budskap om arbetsmöjligheter på Åland.

Läs hela landskapsregeringens verksamhetsplan med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken i landskapet Åland: Verksamhetsplan för AMS 2019 .pdf