Vi får många frågor just nu - vi kontaktar dig

Många ringer eller mejlar oss just nu och frågorna är många.

Vi försäkrar dig om att

  • Alla som anmäler sig som arbetssökande blir kontaktade av en tjänsteman på AMS. Idag vanligtvis inom 2 veckor efter att du anmält dig. Du behöver inte själv ta kontakt.
  • Alla som ansöker om och har rätt till någon typ av arbetslöshetsförmån kommer att få sina pengar. Under normala omständigheter är behandlingstiden från det att AMS får din kompletta ansökan till att du får dina pengar 4 veckor. I nuläget och en tid framåt kan behandlingstiden komma att vara längre på grund av den ökade mängden ansökningar. AMS fattar beslut om förmånen och landskapsregeringens finansavdelning ser till att förmånen blir utbetald. Varken AMS eller finansavdelningen kan idag svara på hur lång tid det tar innan du får de pengar du har rätt till.
  • Alla som lämnat in en anmälan, ansökan eller redovisning där någon uppgift saknas eller något behöver preciseras blir på något sätt kontaktade av en tjänsteman på AMS. Du behöver inte själv ta kontakt.
    Om du är verkligt orolig över att något är fel eller saknas är du naturligtvis välkommen att höra av dig till AMS, men AMS försäkrar att vi kontaktar dig om vi behöver tilläggsuppgifter.
  • Alla arbetssökande som varit anmälda före corona-situationen har en kontaktperson på AMS som man naturligtvis fortsättningsvis ska hålla kontakt med vid behov.

Under de två första veckorna i april har nästan 600 personer anmält sig som arbetslösa eller som permitterade.

Det totala antalet arbetssökande uppgick den 15 april till 2 525 personer. Det är 1 380 personer fler än april förra året.

Läs mer om den aktuella arbetslöshetssituationen här

Följ alltid med informationen här på vår webbplats  – vi publicerar uppdaterad och aktuell information så snart den finns att tillgå.