Utökad karriärvägledning vid AMS

Den 1 juli tar AMS över ansvaret för Visa vägen.

Karriärvägledning är en tjänst för dig som behöver vägledning för att välja vilken typ av arbete eller studier du ska söka och information om hur vägen dit ser ut. Tjänsten finns både för AMS kunder och andra vuxna på Åland.

Visa vägen blir kvar på Storagatan 8 över sommaren och flyttar till AMS lokaler under september månad.

Läs mer om Visa vägen här