Utbildning inom plattsättning – kursnummer 689632

Är du intresserad av plattsättning, att lägga fogar och kakla? Vill du lära dig grunderna i hur man gör och vilka redskap och material som används? Då är det här utbildningen för dig.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som är anmäld som arbetssökande vid AMS. Du får gärna ha tidigare arbetserfarenhet eller intresse för vidarestudier inom byggbranschen.

Kursdatum

3 februari – 31 mars 2020.
Heltidsstudier, 8 studieveckor.

Plats och utbildare

Ålands yrkesgymnasium, Neptunigatan 19, Mariehamn

Kursupplägg och arbetssätt

  • utbildningen innehåller examensdelen plattsättning (15 kurspoäng) som ingår i gymnasieexamen inom byggbranschen
  • utbildningen innehåller de behörighetsgivande kurserna arbetssäkerhet, första hjälpen, heta arbeten, health up och härdplast
  • examination sker genom yrkesprov
  • deltagarna får ett betyg över delexamen efter fullföljd utbildning och godkänt yrkesprov.

Kursinnehåll

  • göra upp en arbetsplan med hjälp av ritningar och på basis av ritningarna beräkna det material som behövs för plattsättningen
  • planera en fogindelning, göra upp en plattsättningsplan och göra mätningar och beräkningar i anslutning till dem
  • bedöma behovet av avjämning och spackling av plattunderlaget samt göra fuktmätningar av den yta som ska plattsättas
  • plattsätta väggar och golv samt utföra underlags- och förbehandlingsarbeten i anslutning därtill
  • bearbeta plattor och hantera de material som används samt göra plattbruk klart för användning
  • göra dilatationsfogar och tätningar med elastisk massa

Ansökan

Ansökningsblankett finns på www.ams.ax eller kan hämtas hos AMS, Nygatan 5.
Sista ansökningsdag är 13 januari 2020 klockan 15.00. Ansökan lämnas till AMS.
Vid frågor kontakta: