Temporärt tilläggsstöd till dig som har rätt till arbetslöshetsförmån från AMS

Under tiden 1.4-30.6.2020 får du som har rätt till arbetslöshetsförmån från AMS ett temporärt tilläggsstöd.

Arbetslöshetsförmånen är normalt 33,66 €/dag. Under nämnda period får du ytterligare 30 €/dag i temporärt tilläggsstöd. Om du har lön under en månad i den här perioden regleras förmånen. Hur mycket den regleras beror på hur stor inkomst du har haft.

Det temporära tilläggsstödet såväl som arbetslöshetsförmånen utbetalas av Ålands landskapsregering.

Om du är med i en arbetslöshetskassa ska du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning därifrån.