Temporärt arbetsmarknadsstöd för företagare

Företagare kan temporärt få arbetsmarknadsstöd på grund av den plötsliga och oväntade nedgång i efterfrågan som coronavirusepidemin har orsakat. Det gäller alla företagare oavsett formen av företagsverksamhet.

Läs mer om Temporärt arbetsmarknadsstöd för företagare