Svenska för inflyttade/Swedish for foreigners

Medborgarinstitutet/Medis ordnar på uppdrag av Ålands landskapsregering kurser i svenska. Studierna sker på dagtid, måndag till fredag 08:15 - 15:00. Lunchpausen är en timme.

Nästa kurs startar 25.10.2021.

Sista ansökningsdag 17.9.2021.

Läs mer om kursen här

Information in English:

Medborgarinstitutet/Medis arranges courses in Swedish on behalf of Ålands landskapsregering. The studies take place during the day, Monday to Friday 08:15 - 15:00. The lunch break is one hour.

The next course starts 25.10.2021

Closing date for application 17.9.2021

Read more about the course here