Svenska för inflyttade/Swedish for foreigners

Medborgarinstitutet/Medis ordnar på uppdrag av Ålands landskapsregering kurser i svenska. Studierna sker på dagtid, måndag till fredag 08:15 - 15:00. Lunchpausen är en timme.

Nästa kurser startar 21.9.2020 (A-C) och 1.10.2020 (D).

Sista ansökningsdag 13.8.2020.

Ansökan gör du genom att fylla i vår ansökningsblankett. Lämna din ansökan till AMS.

Här kan du skriva ut och fylla i ansökan till SFI

Den som antas till kursen ska vara bosatt på Åland, inskriven som arbetssökande hos AMS och införsäkrad vid FPA.

För mer information om kurserna kontakta din kontaktperson på AMS.

För information om kursinnehållet, kontakta:
Medis, Leena Raitanen, leena.raitanen@mariehamn.ax, telefon (018) 531 620.

Information in English:

Medborgarinstitutet/Medis arranges courses in Swedish on behalf of Ålands landskapsregering. The studies take place during the day, Monday to Friday 08:15 - 15:00. The lunch break is one hour.

The next course starts 21.9.2020 (A-C) and 1.10.2020 (D). 

Closing date for application 13.8.2020.

You can apply by filling out the application form. Submit your application to AMS.

Here you can print and fill out the application to SFI

Those admitted to the course must live on Åland, be registered as a job seeker at AMS and insured at Fpa/Kela.

For more information about the courses, please contact your contact person at AMS.

For information about the course content, contact:
Medis, Leena Raitanen, leena.raitanen@mariehamn.ax, telephone (018) 531 620.