Svenska för inflyttade - SFI / Swedish For Foreigners

Medborgarinstitutet/Medis ordnar på uppdrag av Ålands landskapsregering kurser i svenska. Studierna sker på dagtid, måndag till fredag 08:15 - 15:00. Lunchpausen är en timme.

Nästa kurs startar onsdag 23 augusti 2023. 

Sista ansökningsdag måndag 15 maj 2023 klockan 15:00.

Läs mer om kursen

Information in English:

Medborgarinstitutet/Medis arranges courses in Swedish on behalf of Ålands landskapsregering. The studies take place during the day, Monday to Friday 08:15 - 15:00. The lunch break is one hour.

The next course starts Wednesday, August 23, 2023.

Closing date for application Monday, May 15, 2023 at 3 p.m.

Read more about the course