Studera vid Öppna Högskolan

Nu har du möjlighet att läsa öppna universitets- och yrkeshögskolekurser vid Öppna Högskolan i höst! 
Du kan läsa allt från enstaka kurser till heltidsstudier inom till exempel följande områden: 

  • Företagsekonomi
  • Hållbar utveckling
  • IT
  • Ledarskap

Läs mer på Öppna Högskolans hemsida

Det kan finnas möjlighet att studera vid Öppna Högskolan med bibehållen arbetslöshetsförmån. För mer information, diskutera med din kontaktperson på AMS.