Skyddade beloppet återgår till 300 euro från 1 december

Skyddade beloppet återgår till 300 euro från och med 1 december 2021. Detta betyder att du kan tjäna upp till 300 euro brutto i månaden utan att det inverkar på arbetslöshetsförmånen. Alla dina förvärvsinkomster som överstiger det skyddade beloppet beaktas när arbetslöshetsförmånen beräknas.

Grundregeln är att varje euro i lön som överskrider det skyddade beloppet minskar arbetslöshetsförmånen med 50 cent. Som lön räknas penninglön, arvoden, skattepliktiga kostnadsersättningar, naturaförmåner med mera.