Det skyddade beloppet ändras

Under perioden 1.6.2020-31.3.2021 kan du tjäna upp till 500 euro brutto i månaden (465€ under 4 veckor) utan att det inverkar på arbetslöshetsförmånen. Det kallas för skyddat belopp. Alla dina förvärvsinkomster som överstiger det skyddade beloppet beaktas när arbetslöshetsförmånen beräknas.

Grundregeln är att varje euro i lön som överskrider det skyddade beloppet minskar arbetslöshetsförmånen med 50 cent. Som lön räknas penninglön, arvoden, skattepliktiga kostnadsersättningar, naturaförmåner med mera.

Se mer info om skyddat belopp på sidan Arbetslöshetsförmåner