Planerat serviceavbrott i e-tjänsten Arbetslöshetsförmåner 10 maj

Den 10 maj från cirka klockan 10:30 sker ett planerat serviceavbrott i vår e-tjänst Arbetslöshetsförmåner. Avbrottet varar åtminstone 1 timme.

Under denna tid är det alltså inte möjligt att ansöka om arbetslöshetsförmåner, komplettera med bilagor eller att redovisa arbetslöshetstid för sysselsättningsstöd på nätet.

Vi beklagar eventuella olägenheter.