Pensionsstöd för äldre långtidsarbetslösa

Pensionsstödet utvidgas 1.10.2019 till att gälla också personer som

  • bor i Finland,
  • är född före 1.9.1958, dvs. som har fyllt 60 år före 1.9.2018,
  • är under 65 år,
  • har haft rätt till arbetsmarknadsstöd 31.8.2018 och
  • under perioden 1.9.2012–31.8.2018 har fått arbetsmarknadsstöd i minst 1 250 dagar eller arbetslöshetsdagpenning för den maximala tiden och ytterligare arbetsmarknadsstöd i minst 750 dagar.

Läs mer om pensionsstöd på FPAs webbplats