Nya utbetalningsdagar och slopad deadline för redovisning av arbetslöshetstid

Från och med denna vecka sker utbetalning av arbetslöshetsförmån på tisdagar och fredagar.

AMS handlägger din redovisning av arbetslöshetstid löpande. Det innebär att det inte längre finns någon sista inlämningsdag för när du ska lämna in din redovisning.

Du redovisar din arbetslöshetstid som tidigare, det vill säga retroaktivt för minst 4 veckor eller månadsvis.