Ny serviceprocess för arbetssökande från och med maj 2022

En ny serviceprocess tas i bruk från och med maj 2022. Det innebär att arbetssökande erbjuds en mer individuellt anpassad och personlig service än tidigare:

  • Flera möten med din kontaktperson vid AMS
  • Nya regler kring dina rättigheter och skyldigheter som arbetssökande
  • Förkortade karenstider

Fler möten anpassade efter din situation

Den nya serviceprocessen gör det möjligt för dig som kund att snabbare komma i gång med din arbetssökning. I början av processen är det flera möten med korta intervaller så du kan få ett ökat stöd i sökandet efter arbete. Samtidigt blir det lättare att anpassa möten efter hur din situation och dina behov ser ut.

Ökad självständighet i arbetssökningen

Du måste även i fortsättningen söka arbete för att ha rätt till arbetslöshetsförmåner. Med den nya serviceprocessen får du nu större möjlighet att själv påverka ditt sökande efter arbete genom att själv bestämma vilka arbeten du söker och när. Antal arbeten du behöver söka per månad beror på din situation och dina förutsättningar.

Karenstiden för arbetslöshetsförmån förkortas

Karenstiderna, det vill säga tiden utan arbetslöshetsförmån till exempel vid egen uppsägning förkortas. Med hjälp av påminnelser kommer du lättare kunna hålla reda på dina skyldigheter som arbetssökande.