Ny möjlighet att anställa med sysselsättningsstöd

Nu har du som företag en ny möjlighet att ansöka om att anställa en arbetslös person, återta heltidspermitterad eller återanställa en uppsagt person, med sysselsättningsstöd samt ett temporärt tilläggsstöd. 

Sysselsättningsstödet kan beviljas för maximalt sex månader under perioden 1 september 2021 - 31 maj 2022. 

Läs mer information här