Minimikravet för studiestöd under sommaren ändras temporärt

Minimikravet för att få studiestöd ändras temporärt så att din utbildning kan vara minst 4 sammanhängande veckor.

Ändringen gäller för studier under tiden 1.6-31.8.2020.

Studierna måste uppgå till minst deltidsstudier.

Här kan du läsa mer om studiestöd under sommaren