Kursen Digitala färdigheter är öppen för ansökan!

Kursen ger dig grundkunskaper som kan hjälpa dig att få ett jobb och verka som en aktiv medborgare i det åländska samhället. När myndigheternas kommunikation ansikte mot ansikte minskar ska du ha möjlighet att nyttja digitala tjänster till exempel i myndighets- och bankärenden. Kursen riktar sig till dig som är anmäld som arbetssökande vid AMS. Efter avslutad kurs får du ett kursintyg.

Datum och plats

27 november – 22 december 2023 (4 veckor)
Heltidsstudier, måndag - fredag kl. 8.00-16.00
Ledigt självständighetsdagen 6 december

Ålands yrkesgymnasium, Strandgatan 1, Mariehamn

Sista ansökningsdag är måndag 13 november 2023 klockan 15.00.

Läs mer här