Kom ihåg att redovisa din arbetslöshetstid

Har du ansökt om arbetslöshetsförmån från AMS?

När din ansökan om arbetslöshetsförmån har godkänts och om du fortfarande är arbetslös, måste du regelbundet lämna in en redovisning av din arbetslöshetstid för att vi ska kunna betala ut arbetslöshetsförmånen fortsättningsvis. Det gäller alla, även företagare som ansökt om arbetsmarknadsstöd.

Arbetslöshetsförmån betalas alltid ut retroaktivt på basen av din redovisning.

Redovisning av arbetslöshetstid gör du enklast i e-tjänsten Redovisning av arbetslöshetstid