Karriärvägledning - kurs på Öppna högskolan

Har du blivit arbetslös eller finns det risk att du blir det?
Står du inför förändringar i din yrkeskarriär?
Denna kurs är planerad för att utgående från den erfarenhet och de styrkor du har utforska hur även en påtvingad förändring kan leda till nya möjligheter.

Om du är registrerad som arbetssökande hos AMS kan du delta i utbildningen utan avgift genom att visa ett intyg.

Kursen kan läsas med bibehållen arbetslöshetsförmån, under förutsättningen att övriga villkor för beviljande av arbetslöshetsförmåner uppfylls. 

Sista anmälningsdag för kursen är 6 september. Kursen startar 21 september.

Läs mer på Öppna högskolan