Ingen fördröjning i utbetalning av arbetslöshetsförmåner

Antalet ansökningar om arbetslöshetsförmåner till AMS har som förväntat skjutit i höjden på grund av corona-situationen. Trots den stora ökningen av ansökningar kan vi hålla den normala handläggningstiden på 4 veckor. Det är alltså ingen fördröjning i utbetalningen av arbetslöshetsförmåner utan den sker fortsättningsvis i samma takt som den normalt alltid gör.

Utbetalningsdagar

Utbetalning av arbetslöshetsförmåner görs varje tisdag och fredag. Tyvärr kan vi inte svara på vilken av dagarna eller exakt vilket datum en enskild arbetssökande får sina pengar in på kontot.

Om det skulle vara så att något saknas i din ansökan tar AMS alltid kontakt med dig med en begäran om komplettering. Är du ändå orolig över att något är fel är du alltid välkommen att höra av dig.