Indexjustering av arbetslöshetsersättning 2020

En indexjustering av arbetslöshetsersättningen kommer att göras vid årsskiftet, vilket innebär arbetslöshetsersättningen kommer att höjas från och med 1 januari 2020. Kunden behöver inte göra någonting på grund av indexjusteringen. AMS ändrar beloppet automatiskt.

  1.1.2017 – 31.12.2019                        1.1.2020
Grunddagpenning &
arbetsmarknadsstöd
                         32,40€                           33,66€
Barnförhöjning:    
ett barn                            5,23€                             5,28€
två barn                            7,68€                             7,76€
tre eller flera barn                            9,90€                           10,00€
Förhöjningsdel                            4,74€                             4,79€