Höjning av arbetslöshetsförmånerna från och med 1 januari

Arbetslöshetsförmånerna indexjusteras från och med 1.1.2021.

Beloppen för grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd höjs till 33,78 euro per dag (33,66 euro/dag år 2020).

Även arbetslöshetsförmånens förhöjningsdel och barnförhöjningen i samband med arbetslöshetsförmåner höjs.

Samtliga nya belopp hittar du på sidan Arbetslöshetsförmåner