Har AMS räknat fel på min arbetslöshetsförmån?

Jobbar du samtidigt som du lyfter arbetslöshetsförmån?

När du jobbar och får lön för deltids- eller extraarbete påverkar det storleken på din arbetslöshetsförmån först den redovisningsperiod då du får lönen utbetald.

Exempel 1

Du arbetar i augusti och lönen betalas till dig i augusti. AMS beaktar då den löneinkomsten i arbetslöshetsförmånen för augusti.

Exempel 2

Du arbetar i augusti men lönen betalas till dig i september. I det fallet beaktas löneinkomsten först i arbetslöshetsförmånen för september. Det är alltid löneutbetalningsdagen som är avgörande, oberoende av när arbetet har utförts.