Ersättningsbeloppen vid arbetslöshet höjs från 1 augusti 2022

Arbetslöshetsförmån som betalas ut i form av grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd höjs från 1 augusti.

 

Ersättningens belopp 01.08.2022
Grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd/dag 35,72
Barnförhöjning/ett barn/dag 5,61
Barnförhöjning/två barn/dag 8,23
Barnförhöjning/tre eller flera barn/per dag 10,61
Förhöjningens del för kurs/dag maximalt 200 dagar 5,08