Ersättningsbeloppen vid arbetslöshet höjs 1 januari 2023

Arbetslöshetsförmån som betalas ut i form av grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd höjs från 1 januari. 

 

Ersättningens belopp 01.01.2023
Grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd/dag 37,21
Barnförhöjning/ett barn/dag 7,01
Barnförhöjning/två barn/dag 10,29
Barnförhöjning/tre eller flera barn/per dag 13,26
Förhöjningens del för kurs/dag maximalt 200 dagar 5,29