De temporära ändringarna i arbetslöshetsförmånerna förlängs

Med anledning av Coronavirus-läget har arbetslöshetsförmånerna och villkoren för dem förbättrats genom flera temporära ändringar. Ändringarna fortsätter att gälla till och med 31.12.2020.

Här kan du läsa om de temporära ändringar som gäller