Avvikande inlämnings- och utbetalningsdatum

Under december och januari månad förekommer det avvikelser vid inlämning av redovisningar och utbetalning av arbetslöshetsförmåner.

  • För utbetalning den 12.12.2019, ska redovisning av arbetslöshetstid vara inlämnad senast 4.12.2019 kl 15.00.
  • För utbetalning den 27.12.2019, ska redovisning av arbetslöshetstid vara inlämnad senast 17.12.2019 kl 15.00.
  • För utbetalning den 2.1.2020, ska redovisning av arbetslöshetstid vara inlämnad senast 20.12.2019 kl 15.00.
  • För utbetalning den 9.1.2020, ska redovisning av arbetslöshetstid vara inlämnad senast 31.12.2019 kl 15.00.

Under dessa perioder är det okej att korta ner redovisningsperioden, men minst tre veckor måste finnas redovisade